HRVATSKI

Na koji način djetetu uvesti novu namirnicu?

Jednom kad započnete s uvođenjem namirnica u djetetovu prehranu bitno je održavati određeni tempo, poštujući osnovna pravila dohrane i naravno, promatrajući svoje dijete i njegove reakcije.

Idealni tempo za uvođenje namirnica jest uvođenje nove namirnice svakih 2 do 3 dana. Ukoliko namirnica spada u kategoriju alergena može se napraviti i veći vremenski razmak, npr. 3 do 4 dana ne bi li bili sigurni da dijete na uvedenu namirnicu nema reakciju.

Uvođenjem namirnica djetetu zapravo gradite prehranu stoga svaku novu namirnicu priključujete već uvedenim namirnica te ih možete međusobno kombinirati.

Kao i odrasli, dijete će novi okus prihvatiti puno lakše ako mu se ponudi s već poznatim okusima i teksturama (majčino mlijeko ili dojenačka formula), zbog čega se novu namirnicu preporuča pomiješati s već poznatom. Prvi put, novu je namirnicu najbolje dati u manjoj količini i u obliku koji je djetetu već poznat (tekućem), a kroz slijedeća dva do tri dana količinu namirnice povećavati. Tijekom uvođenja dohrane bitno je pratiti ponašanje djeteta i primijetiti eventualne promjene nastale na koži i stolici. Uvođenje svake slijedeće namirnice provodi se na isti način, u razdoblju tri do pet dana, s tim da već uvedenu namirnicu nije potrebno isključivati.

Primjerice, pretpostavimo da je majka u prehranu uvela prvo rižu. Ovu namirnicu je pomiješala u bočici sa svojim mlijekom, dala djetetu da popije i nakon četiri dana povećavanja količine riže, majka u prehranu djeteta uvodi bananu. Prvi dan u svoje mlijeko dodaje malu količinu, a već drugi dan djetetu nudi bananu s rižom i izdojenim mlijekom. Uvođenjem sve većeg broja namirnica djetetova hrana postaje sve gušća, dijete se postupno navikava na nove okuse, nove teksture i gustoću hrane, a u razdoblju 6. do 7. mjeseci je u potpunosti sposobno jesti kašice. Do navršene prve godine života, kao glavni mliječni napitak preporuča se majčino mlijeko, ili ako to nije moguće, dojenački mliječni pripravak. Kravlje mlijeko se kao osnovni mliječni napitak ne preporuča u prvih 12 mjeseci, no u malim količinama, osobito u fermentiranom obliku, može se i ranije dodavati u hranu za dohranu.